Ngọc Nữ

Người giữ lửa
Bài viết
606
Points
16
Bộ sách "Sinh tồn nơi hoang dã" của tác giả Phạm Văn Nhân. Bộ sách gồm có 23 chương.

Chương 1: Chuẩn bị (Tải về)
Chương 2: Bản đồ - phương hướng (Tải về)
Chương 3: Tai nạn (Tải về)
Chương 4: Sinh tồn trên biển (Tải về)
Chương 5: Sinh tồn trong rừng (Tải về)
Chương 6: Thông tin liên lạc (Tải về)
Chương 7: Sinh tồn trên sông (Tải về)
Chương 8: Sinh tồn trên vùng đầm lầy (Tải về)
Chương 9: Sinh tồn trên núi (Tải về)
Chương 10: Chỗ trú ẩn (Tải về)
Chương 11: Tìm nước (Tải về)
Chương 12: Lửa (Tải về)
Chương 13: Thực phẩm nơi hoang dã (Tải về)
Chương 14: Săn bắn – đánh bắt (Tải về)
Chương 15: Sinh tồn trên sa mạc (Tải về)
Chương 16: Sinh tồn trên vùng bang giá (Tải về)
Chương 17: Thiên nhiên nguy hiểm (Tải về)
Chương 18: Tiên đoán thời tiết (Tải về)
Chương 19: Nấu nướng nơi hoang dã (Tải về)
Chương 20: Bảo vệ sức khỏe (Tải về)
Chương 21: Tổ chức cuộc sống (Tải về)
Chương 22: Chế tạo công cụ (Tải về)
Chương 23: Tiếp xúc dân chúng (Tải về)
Tài liệu tham khảo (Tải về)
Danh Mục Sách:


Nguồn http://giupich.org/content/sinh-ton-noi-hoang-da
 

Người giúp online

No members online now.

Thống kê

Chủ đề
10,801
Bài viết
17,020
Người giúp
5,273
Thành viên mới nhất
Thiết kế shop ATZ LUXURY
Top